Visie en missie

De Protestantse Gemeente te Hoogezand-Sappemeer wil een gemeente zijn:

  • die zich laat inspireren door het goede nieuws van Gods liefde voor deze wereld,
  • die probeert iets van die liefde gestalte te geven in het samen vieren van het heil, in het omzien naar elkaar en in betrokkenheid op de wereld om haar heen,
  • en die zich daarin laat kennen als saamhorig en gastvrij.

In de aanloop naar hun vereniging op 1 januari 2018 stonden de Gereformeerde Kerk Hoogezand-Sappemeer en de Hervormde Gemeente Hoogezand-Sappemeer-Kropswolde voor de vraag: wat voor gemeente willen we straks samen zijn? In de bezinning op deze vraag kwamen als kernbegrippen al spoedig de woorden “saamhorig” en “gastvrij” bovendrijven. De afzonderlijke beleidsplannen van beide gemeenten waren al sterk vanuit het idee van saamhorigheid geschreven. In de bezinning op het samen verder gaan werd daar de gastvrijheid als tweede speerpunt van beleid aan toegevoegd.

Saamhorig

Het is de liefde van God die ons verbindt; verschillen in maatschappelijke positie, leeftijd, geslacht, geloofsbeleving, enz. enz. mogen er zijn, maar komen niet in mindering op deze van God gegeven verbondenheid. Daarom zoeken wij telkens weer de verbinding, juist ook tussen mensen die in allerlei opzichten van elkaar verschillen. Weliswaar geven wij graag ruimte aan doelgroepgerichte activiteiten op basis van gedeelde interesses, maar proberen dan ook telkens weer deze een zinvolle plek te geven binnen het grotere geheel.

Gastvrij

Gods liefde houdt geen halt bij de muren van de kerk, maar verbindt ons met de wereld om ons heen. Wij willen er dan ook aan werken dat niet alleen de eigen leden, van alle leeftijden, maar ook nieuwkomers en belangstellende buitenstaanders zich van harte welkom weten in onze kerkelijke gemeenschap en daar hun weg en draai kunnen vinden.

Lees hier de volledige tekst