Samen mediteren

Om het mediteren te leren zijn er een aantal meditatieavonden per seizoen. Deze bijeenkomsten van een uur zijn ervoor om te oefenen in stilte. Hierbij worden handreikingen gegeven om te mediteren. Iedereen is welkom.

Een manier om vorm te geven aan het geloof is door verstilling, door meditatie. “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”, zegt de berijmde versie van psalm 62. En ook Jezus zocht de stilte op om met God te zijn.

Data en tijden zijn te zijner tijd te vinden op het Deurschrift en in Kerkvenster.

👥 Heleen van Veelen en ds. Jac. van Veen