Raden

Vrijwilligers vormen samen met professionals overlegorganen om de gang van zaken in en om de gemeente te regelen. Door goede verslagenlegging en onderling overleg ontstaat er continuïteit waarin de missie en visie goed tot zijn recht kan komen.

De vaste raden zijn:

De Pastorale Raad  is verantwoordelijk voor de pastorale (geestelijke) zorg in de gemeente.

De Diaconie (College van Diakenen) is in praktische zaken dienstbaar aan mensen dichtbij en ver weg.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor een goede financiële huishouding.

De Jeugdraad verzorgt activiteiten voor jeugd en jongeren in onze gemeente.