Kindernevendienst

Kinderen zijn volwaardig lid van onze geloofsgemeenschap In de kerkdiensten krijgen ze hun eigen aandacht. De bijbelverhalen, de manier van vieren, de liederen, het is soms nog nieuw voor ze. Om kinderen hiermee vertrouwd te maken hebben we een Kindernevendienst (KND). Hier horen kinderen het Bijbelverhaal op hun eigen niveau, leren ze het geloof te vieren met liedjes, gebeden en verwerkingen. Om dicht bij wat er in de Bijbel staat te blijven en dat op een manier te doen die kinderen boeit gebruiken wij materiaal van ‘’Kind op Zondag’’.

De kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 gaan gedurende ongeveer 25 minuten uit de hoofddienst voor een Kindernevendienst. Voor kinderen van groep 7 en 8 is er in principe de eerste zondag van de maand in plaats van de gewone dienst en kindernevendienst een Tienernevendienst (zie hieronder).

Er is een kindernevendienstrooster.

👥 Gertjan Scholten.