Samen aan Tafel

Het doel van de Samen aan Tafel is om één keer in de week een maaltijd te verstrekken aan mensen, die o.a. in een moeilijke financiële positie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken of daar al in zitten. Via het verstrekken van een maaltijd probeert de stichting mensen mogelijkheden te bieden om contacten op te doen, ervaringen uit te wisselen of gewoon eens met iemand te praten. De stichting heeft zich ten doel gesteld dit werk te doen vanuit het geloof. Jezus heeft ons nadrukkelijk opgedragen om oog te hebben voor onze medemens en deze te ondersteunen. Het is de bedoeling om door onze daden te laten zien wat christen zijn is en wat dat voor ons betekent.

Meestal worden de gasten op ons project geattendeerd door o.a. een sociaal  psychiatrisch verpleegkundige van Lentis of door een medewerker van woningstichting Lefier die zitting heeft in een zaal bij de Vredekerk. De maaltijden worden bereid door mensen van het werk- leerproject van stichting Baanvak. De cursisten doen werkervaring op in de keuken en kunnen helpen bij het bedienen van de gasten.

Wij zijn als stichting volledig afhankelijk van giften en donaties. Zonder hulp van particulieren, bedrijfsleven en gemeente heeft dit project geen bestaansmogelijkheden.

Om de plannen van onze stichting te verwezenlijken hebben we hulp nodig. Want, hoewel we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, zijn er behoorlijke bedragen mee gemoeid.

Bankrekening nr is: l 79 58 737 t.n.v. St. Samen Aan Tafel

👥 Mw. T. Davids (secretaris)
satsecretariaat@gmail.com