Orgels

Het orgel in de Ontmoetingskerk is gebouwd in 1917 door de firma A. Standaart in Rotterdam.
De firma Standaart stond in die tijd bekend als een goed orgelbouwer. Het orgel is sinds die tijd nagenoeg niet gewijzigd, zodat wij nog steeds in het bezit zijn van een vrijwel origineel Standaart orgel. Het orgel heeft begin 2011 een grondige restauratie ondergaan door Orgelmakerij Van Der Putten uit Finsterwolde.
Een overzicht van de restauratie van het Standaart orgel in de Ontmoetingskerk.

 

Midden jaren dertig van de 20e eeuw wordt een pneumatisch orgel met kegelladen gebouwd door orgelbouwer J. de Koff en Zn. te Utrecht. De orgelcommissie adviseert mei 2007 de Kerkenraad het bestaande De Koff orgel te restaureren en de transmissie te wijzigen in elektro-pneumatisch. Door deze verplaatsing staat het orgel niet meer bloot aan de koude vochtige buitenmuur en wordt een veel betere klankuitstraling naar de kerkzaal verkregen worden. Ook het contact tussen organist en gemeente zal verbeteren, terwijl de mogelijkheden voor begeleiding van koren en musici toenemen.
Een overzicht van de geschiedenis van het De Koff orgel in de Damkerk.