Kerkvenster

Ons kerkblad Kerkvenster verschijnt negen keer per jaar. Hierin wordt (extra) informatie gedeeld over activiteiten die de komende periode worden gehouden.
Hiervoor wordt een vrijwillige jaarbijdrage à € 12,50 gevraagd.
Het is mogelijk om Kerkvenster in groot lettertype te ontvangen.

Redactie: Mina Dodde, Ada Faber, Geertje Nieswaag en Jan Rustenburg..
Coördinatie bezorging Kerkvenster: Paul Redelaar

👥kerkvenster@pknhoogezandsappemeer.nl.

 

Rooster Kerkvenster 2023

inleveren     verschijnt

8 jan.            18 jan.

12 feb.           22 feb.

19 mrt.          29 mrt.

30 apr.          10 mei.

18 jun.            28 jun.

3 sept.            13 sept.

1 okt.              11 okt.

29 ok.             8 nov.

3 dec.             13 dec.

Rooster Kerkvenster 2024
Inleveren: Verschijnt:

7 jan.            17 jan.

11 feb.           21 feb.

10 mrt.         20 mrt.

21 apr.           1 mei.

16 jun.           26 jun.

1 sept.           11 sept.

29 sept.         9 okt.

3 nov.            13 nov.

1 dec.             11 dec.