Kerkvenster

Ons kerkblad Kerkvenster verschijnt negen keer per jaar. Hierin wordt (extra) informatie gedeeld over activiteiten die de komende periode worden gehouden.
Hiervoor wordt een vrijwillige jaarbijdrage à € 12,50 gevraagd.
Het is mogelijk om Kerkvenster in groot lettertype te ontvangen.

Redactie: Mina Dodde, Ada Faber, Geertje Nieswaag en Jan Rustenburg..
Coördinatie bezorging Kerkvenster: Paul Redelaar

👥kerkvenster@pknhoogezandsappemeer.nl.

Rooster Kerkvenster 2022

inleveren verschijnt
9 jan. 19 jan.
13 feb. 23 feb.
27 mrt. 6 apr.
1 mei. 11 mei.
19 jun. 29 jun.
28 aug. 7 sept.
2 okt. 12 okt.
30 okt. 9 nov.
4 dec. 14 dec.

Rooster Kerkvenster 2023

inleveren verschijnt
8 jan. 18 jan.
12 feb. 22 feb.
19 mrt. 29 mrt.
30 apr. 10 mei.
18 jun. 28 jun.
3 sept. 13 sept.
1 okt. 11 okt.
29 ok. 8 nov.
3 dec. 13 dec.