Kerkvenster

Ons kerkblad Kerkvenster verschijnt negen keer per jaar. Hierin wordt (extra) informatie gedeeld over activiteiten die de komende periode worden gehouden.
Hiervoor wordt een vrijwillige jaarbijdrage à € 12,50 gevraagd.
Het is mogelijk om Kerkvenster in groot lettertype te ontvangen.

Redactie: Mina Dodde, Ada Faber, Geertje Nieswaag en Jan Rustenburg..
Coördinatie bezorging Kerkvenster: Paul Redelaar

👥kerkvenster@pknhoogezandsappemeer.nl.

Inleverdata kopij 2021:

Inleveren:   Verschijnt:
10 jan. 20 jan.
14 feb. 24 feb.
14 mrt. 24 mrt.
18 apr. 28 apr.
13 jun. 23 jun.
29 aug. 8 sept.
26 sept. 6 okt.
31 okt. 10 nov.
28 nov. 8 dec.