Samen leren

Er zijn verschillende manieren om met elkaar te leren. We zijn op zoek naar verschillende vormen en geven ruimte aan verdieping en beleving.

Informatieve sites:
De Bijbel op het internet
Statenvertaling
Vragen over het geloof en het waarom naar de kerk?