Taizévieringen

Een keer per maand is er op vrijdagavond om 19.00 uur in de Damkerk een Taizéviering. Dit
is een korte bijeenkomst met meditatieve liederen en muziek. In deze viering is veel ruimte
voor verstilling en gebed.

In 2023 zijn deze vieringen op:
17 februari
17 maart
21 april
16 juni
15 september
20 oktober
17 november