Taizévieringen

Een keer per maand is er op vrijdagavond om 19.00 uur in de Damkerk een Taizéviering. Dit is een korte bijeenkomst met meditatieve liederen en muziek. In deze viering is veel ruimte voor verstilling en gebed.

In 2021 zijn deze vieringen op:
19 februari
19 maart
16 april
21 mei
18 juni
17 september
15 oktober
19 november