Bijzondere diensten

In het kerkelijk jaar worden rondom de feestdagen bijzondere diensten georganiseerd. Alle kerkelijke feesten vinden hun oorsprong in de Bijbel. De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gaan over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus Christus: Zijn geboorte, Zijn sterven en Zijn opstanding. En over Gods Geest die in Zijn leerlingen neerdaalt.
U bent van harte welkom om samen met ons feest te vieren. We organiseren rondom deze feestdagen veel leuke evenementen en samenkomsten voor jong en oud. Zie voor informatie Kerkvenster en deurschrift. U vindt actuele informatie ook in de agenda.

Doop en belijdenis

Door het sacrament van de doop worden mensen opgenomen in de wereldwijde kerk van Christus. Wanneer volwassenen gedoopt willen worden, leggen zij bij hun doop belijdenis van hun geloof af. Wie als kind gedoopt is, heeft later gelegenheid door het doen van openbare geloofsbelijdenis de eigen doop te beamen. Wanneer u uw kind wilt laten dopen, of ernaar verlangt zelf gedoopt te worden of belijdenis te doen, kunt u contact opnemen met een van de predikanten.

Trouwdiensten

Wanneer twee mensen in het huwelijk treden en dit willen laten (in)zegenen in de kerk, zijn er in de Damkerk en de Ontmoetingskerk verschillende mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de voorgangers of de scriba.

Rouwdiensten

Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de pastorale zorg van de kerk. De rouwdienst kan gehouden worden in een kerk maar ook een afscheidsplechtigheid in crematorium, aula of thuis behoort tot de mogelijkheden.
De voorganger wordt daarbij vergezeld van een ambtsdrager en/of contactpersoon die vanuit de kerkelijke gemeente contact onderhield met de overledene.
Voor verdere informatie kunt u de brochure downloaden of contact opnemen met de voorganger of scriba.

De rouwdienst kan ook live uitgezonden worden in beeld en geluid. Op deze wijze kunnen familieleden, vrienden en kennissen die niet bij de plechtigheid aanwezig konden zijn de herdenkingsdienst toch online volgen. Tevens kunt u als blijvende herinnering de opname van de dienst in uw bezit krijgen.

Stiltecentrum Ontmoetingskerk

Het Stiltecentrum in de Ontmoetingskerk beschikt over 4 ruime rouwkamers, voorzien van koeling en airco. De rouwkamers zijn middels een sleutelsysteem 24 uur per dag toegankelijk voor nabestaanden. In overleg met uw uitvaartondernemer kunt u bezoektijden bespreken. Een geheel verzorgde condoleance en/of uitvaartdienst is mogelijk. Zowel de kerkzaal als de grote zaal beschikken over diverse voorzieningen, die gebruikt kunnen worden bij een uitvaartplechtigheid.
Contactpersoon: 👥 Brigit Brouwer 🕾 06 49 76 51 43 (24/7 bereikbaar) ✉ stiltecentrum@pknhoogezandsappemeer.nl

Tehuizen

Normaal gesproken worden er verschillende diensten georganiseerd in de onderstaande tehuizen. Door de corona crisis worden deze nu niet gehouden.

Meer informatie of vragen:
✉ pr@pknhoogezandsappemeer.nl/

👥 Pastor Percy Kulk.
👥 Joke Drent.