Platform Levensvragen

Het Platform Levensvragen wil bevorderen dat vrijwilligers, die te maken hebben met ouderen, beter worden toegerust op levensvragen van ouderen en spiritualiteit.

Veel ouderen worstelen met levensvragen of vragen over de zin van het leven. Oud worden brengt vaak grote veranderingen met zich mee. Vaak is er sprake van verlies. Verlies van vertrouwde personen of dierbaren. Ook het verlies aan toekomstperspectief brengt ouderen vaak in verwarring. Ze hebben vragen over het leven waar ze niet gemakkelijk met anderen over praten. Ook voor vrijwilligers zijn dit soms lastige vragen en kwesties om hierover met de oudere in gesprek te gaan.

Het Platform Levensvragen organiseert daarom voor vrijwilligers lezingen en cursussen waarin verschillende aspecten van levensvragen worden belicht. Enkele voorbeelden zijn:

  • ‘Hoe ga je om met verliessituaties van de ander’ door Marinus van den Berg (geestelijk verzorger Antonius IJsselmonde verpleeghuis en schrijver)
  • ‘Hoe ga je om met eenzaamheid’ door Jeanette Rijks, trainer en methodiekontwikkelaar in eenzaamheidsvraagstukken
  • ‘Verlies en rouw bij kwetsbare ouderen’ door Judith Groot Zevert (geestelijk verzorger van het Martiniziekenhuis)
  • Cursus ‘Levensboek maken’
  • Cursus ‘Spiritualiteit’

De lezingen en cursussen zijn toegankelijk voor vrijwilligers uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer ongeacht de organisatie waarvoor zij het werken.

In het Platform Levensvragen zitten vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer, de Martinus-Willibrordus parochie te Sappemeer,  Baptistengemeente Hoogezand-West, Humanitas afdeling Midden-Groningen en Kwartier Zorg & Welzijn.

Meer informatie op www.platformlevensvragenhs.nl