Jeugd

Onze jeugdraad is actief in het aanbieden van activiteiten. Voor de activiteiten kun je de Kerkagenda op deze website raadplegen of in ons kerkblad ‘Kerkvenster’ kijken. Alle jeugdactiviteiten worden begeleid door vrijwilligers.

Wilt u een bijdrage leveren aan ons jeugdwerk, dan kunt u zich wenden tot

👥 Gertjan Scholten (voorzitter) of Titia Steursma (jeugdouderling).
✉ jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl

YMCA

We krijgen bij het organiseren van onze activiteiten ondersteuning van de YMCA Nederland, dit is een maatschappelijke oecumenische niet-kerkelijk gebonden vrijwilligersorganisatie voor jeugd- en jongerenwerk. Ze werken vanuit christelijke waarden met, door en voor jongeren.

JOP

Ook volgen we JOP in hun activiteiten: ‘Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.’ Dat is het verlangen van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
✉ jop-info@pkn.nl
🕾 (030) 880 1438