Luisterend Oor

In het project Een luisterend oor gaan vrijwilligers in gesprek met ouderen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door het verlies van vertrouwde mensen of van lichamelijke en geestelijke vermogens.  Ook gaan zij in gesprek met ouderen die te maken krijgen met levens- en zingevingsvragen zoals de eindigheid van het leven en eenzaamheid. Het valt niet altijd mee om hier mee om te gaan of er met iemand over te praten. Toch kan het opluchten om de zorgen en vragen met iemand te delen.

Het project Een luisterend oor is een initiatief van de Baptistengemeente Hoogezand West, de Damkerk en Kwartier Zorg & Welzijn. Er is veel ervaring opgedaan en er is een goede werkwijze ontwikkeld. De ouderen die door de vrijwilligers bezocht zijn hebben aangegeven gesprekken op prijs te stellen. Een belangrijke spil in het geheel is de vrijwillige coördinator, die na de aanmelding van een oudere op huisbezoek gaat voor kennismaking. Zij bekijkt of de vraag van de oudere past bij Een luisterend oor. Vervolgens zoekt zij een vrijwilliger die wanneer het ‘klikt’ met de oudere hiermee in gesprek gaat. Afhankelijk van de aard van de vraag kan het aantal gesprekken variëren van een paar tot meerdere gesprekken gedurende een langere periode.

Vrijwilligers van Een luisterend oor willen er voor deze ouderen zijn door hen te bezoeken in hun in de eigen vertrouwde omgeving. Zij bieden aandacht en een luisterend oor te bieden en kunnen helpen  moeilijke vragen hanteerbaar te maken.

Een luisterend oor is op zoek naar meer vrijwilligers. Vrijwilligers bepalen zelf met hoeveel mensen zij het gesprek willen aangaan en hoeveel tijd hierin gaat zitten. Toerusting en ondersteuning van andere vrijwilligers wordt voor gezorgd. Contacteer voor meer informatie, of ter aanmelding, een contactpersoon.

👥 Nettie Diepstra (coördinator)
🕾 0598-321700
henkennettiediepstra6@gmail.com

👥 Froukje Numan (Kwartier Zorg & Welzijn)
🕾 0598-364900
F.Numan@kwartierzorgenwelzijn.nl