Deurschrift

Elke zondag verschijnt onze wekelijkse nieuwsbrief: het Deurschrift. Hierin vindt u de liturgie van de dienst, mededelingen betreffende het gemeenteleven en aankondigingen van komende activiteiten. Het wordt wekelijks digitaal verzonden aan leden die dat wensen en op de website geplaatst.
Er is een gedrukt Deurschrift in de kerken aanwezig, ook in een grootletterversie. In de Damkerk krijgt u deze uitgereikt bij binnenkomst van de kerkzaal. In de Ontmoetingskerk worden de mededelingen en aankondigingen voorafgaande aan de dienst geprojecteerd via de beamer en vindt u een gedrukte versie in de gang naar de kerkzaal.

Bereikbaarheid deurschrift: via uw contactpersoon of via de mail: deurschrift@pknhoogezandsappemeer.nl.
voor te plaatsen mededelingen, uiterlijk woensdagavond 20.00 uur,
voor opgave ontvangst van het digitale deurschrift

đŸ‘„ Suwarda Vegter