Beleidsplan

“Vertrouwde en nieuwe wegen”: beleidsplan Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer 2022-2026

Dit beleidsplan wil gelezen en steeds opnieuw gelezen worden als een document dat ons bij de les houdt. De uitgezette lijnen helpen ons aan een kader om in de veelheid van mogelijkheden en verwachtingen ons te concentreren op één de kernvraag: hoe kunnen wij in deze tijd vertrouwde wegen vasthouden en nieuwe wegen inslaan?
Zo
eenvoudig als deze vraag gesteld is, zo lastig en gecompliceerd kan het zijn er een werkbaar antwoord op te geven in de praktijk van alledag, en in al die verschillende situaties waar die praktijk ons voor stelt. Steeds weer staan we voor de uitdaging iets van deze idealen te realiseren in een weerbarstige realiteit. In hoeverre voelen we ons al één gemeente? In hoeverre weten we ons betrokken op elkaar? In hoeverre hebben we de zichtbare en onzichtbare drempels waar nieuwkomers, belangstellenden en zoekers nu soms nog over struikelen, weten te slechten? Werk genoeg voor de komende jaren…..

Beleidsplan 2022-2026