Vergaderrooster

Rooster vergaderingen 2024
Moderamen: Kerkenraad: CVK
8-1-2024 ma 22-1-2024 ma Ontmoetingskerk 30-1-2024 wo
27-2-2024 di 12-3-2024 di Ontmoetingskerk 28-2-2024 wo
2-4-2024 di 15-4-2024 ma Damkerk 3-4-2024 wo
13-5-2024 ma 27-5-2024 ma Damkerk 15-5-2024 wo
17-6-2024 ma 8-7-2024 ma Damkerk 19-6-2024 wo
26-8-2024 ma 9-9-2024 ma Damkerk 21-8-2024 wo
23-9-2024 ma 7-10-2024 ma Ontmoetingskerk 25-9-2024 wo
4-11-2024 ma 18-11-2024 ma Ontmoetingskerk 6-11-2024 wo
Planning jaarrekening 2024
Planning Rekening 2024
10-4-2024 Concept vaststellen door leden CvK
15-4-2024 Concept vaststellen door leden KR
21-4-2024 Concept jaarrekening met toelichting voor het Kerkvenster
16/23-5-2024 Gemeenteavond
27-5-2024 Definitief vaststellen door de KR
15-6-2024 Jaarrekening 2023 naar PKN CCCB
Planning begroting 2025
21-8-2024 Concept gereed voor leden CvK
25-9-2024 Concept vaststellen door leden CvK
7-10-2024 Concept vaststellen door leden KR
21-10-2024 Concept begroting met toelichting naar Kerkvenster
18-11-2024 Definitief vaststellen door de KR
15-6-2024 Begroting in Fris naar CCCB  door CVK