Diensten en preekrooster

Erediensten

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in de kerkdiensten. We komen samen om te bidden en te zingen, te luisteren naar de Bijbel en de uitleg daarvan, een bijdrage te geven voor de voortgang van diaconie en kerkenwerk en Gods zegen te ontvangen.

Elke zondag is er oppas voor de allerkleinsten. Voor kinderen in de basisschoolleef­tijd is er de kindernevendienst, voor de tieners wordt één keer per maand een tienernevendienst georganiseerd. Wie slecht ter been is kan contact opnemen met de autodienst en ook voor slechtzienden en slechthorenden zijn voorzieningen aanwezig of in overleg te regelen. Lukt het desondanks niet de diensten persoonlijk bij te wonen, dan is er de mogelijkheid deze te beluisteren en te bekijken via kerkdienstgemist.nl. Eveneens is het mogelijk om een cd-opname op te vragen.

Bij de ingang van de kerk wordt u welkom geheten en kunt u uw vra­gen stellen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar onder het genot van koffie/thee of frisdrank te ontmoeten.

Zingen doen we vooral uit het in 2013 verschenen Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Er zijn liedboeken in de kerk aanweizg, we gebruiken voornamelijk de beamer om de liturgie op een scherm te laten zine.

Voor verbreding van het aanbod van beschikbare liederen is ook een abonnement genomen op het evangelisch liedboek Hemelhoog. Deze liederen zijn in tekst en muziekbalken beschikbaar voor weergave op de beamer en in live uitzendingen.

De diensten beginnen om 9.30 uur (zomertijd) of 10.00 uur (wintertijd). Actuele informatie vindt u in het Deurschrift, het Kerkvenster en op de website.

Beide kerken zijn voorzien van een ringleiding. Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel kunnen luisteren zonder storend omgevingsge­luid. Een luisteraar met een hoortoestel of cochleair implantaat kan gebruikmaken van de ringleiding door het toestel op de T-stand te zetten. In de Damkerk kunt u het beste plaatsnemen op een van de stoelen in het middenvak.