Pastorale Raad

De pastorale raad is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente. Hiervoor is de gemeente in verschillende wijken verdeeld. In elke wijk zijn contactpersonen actief, die bijgestaan worden door een ouderling of voorganger. Ook hebben de voorgangers elk hun vaste gemeenteleden waarmee ze contact onderhouden. Verder organiseert de pastorale raad groothuisbezoeken.

Bezoekwerk

Omzien naar elkaar is een opdracht voor ons allemaal. Naast het spontane meeleven in lief en leed is er het georganiseerde bezoekwerk door contactpersonen. U kunt hierbij denken aan:
– bezoek bij nieuw ingekomen leden,
– bezoek aan ouderen en/of zieken,
– het rondbrengen van kerkbladen,
– het, zo nodig, inschakelen van één van de ouderlingen of voorgangers,
– en veel meer.

Om het bezoekwerk te kunnen organiseren is de gemeente verdeeld in de Westerwijken (alle straten ten westen van de Kerkstraat) en de Oosterwijken (alle straten ten oosten van de Kerkstraat, inclusief de Kerkstraat).
👥 Roelfiena van der Werk (Westerwijken)
👥 Trieny Vos (Oosterwijken).

Wilt u pastorale berichten doorgeven dan kan dit via uw contactpersoon, via een coördinator of (bij ernstige ziekte of overlijden) rechtstreeks bij één van de voorgangers.

Groothuisbezoek

De groothuisbezoeken hebben vooral tot doel elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen en samen te praten over wat geloof voor ons betekent in het dagelijks leven. De bijeenkomsten vinden plaats in groepjes van 10 tot 12 personen, die onder leiding van één van de voorgangers of een ouderling spreken over een geloofsonderwerp.
De groothuisbezoeken worden georganiseerd door de Pastorale Raad, deze hopen wij na de coronacrisis weer te kunnen organiseren.

Voor andere vragen kunt u ook contact opnemen met de pastorale raad
pr@pknhoogezandsappemeer.nl.

Pastoraat

Als u een gesprek wilt om u te oriënteren op uw levensweg dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten of bezoekouderlingen. Ze maken dan een afspraak voor een huisbezoek, een ziekenhuisbezoek of een gesprek elders.

Onderwerpen kunnen zijn:
· vragen rond zingeving en geloof,
· een oriënterend gesprek over doop, huwelijk of uitvaart
· verheldering bij moeilijke beslissingen
· aandacht in een periode van ziekte of verdriet.
pr@pknhoogezandsappemeer.nl.

Bloemengroet

Wekelijks gaan bloemen als groet van de gemeente naar mensen die iets te vieren hebben of die we als gemeente willen bemoedigen. Wanneer u denkt dat een gemeentelid hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u dat doorgeven aan de coördinatoren.
Wilt u bijdragen aan een bloemengroet? Uw gift is van harte welkom.

👥 Jenny Brands en Woppie Hartman.

Uitvaart

De pastorale raad begeleidt gemeenteleden, of anderen die dit wensen, bij het verzorgen van de uitvaart.
De voorganger wordt daarbij vergezeld van een ambtsdrager en/of contactpersoon die vanuit de kerkelijke gemeente contact onderhield met de overledene. In overleg met de familie wordt de gemeente zo snel mogelijk via een Vlugschrift op de hoogte gebracht.

De eerstvolgende zondag na het overlijden wordt de overledene in de kerkdienst genoemd en herdacht. Daarbij wordt een steen bij de paaskaars gelegd en voorbede gedaan voor de nabestaanden.