Coronabeleid

Gebruiksplannen

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze gebruiksplannen zijn een uitwerking van de richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig, de plannen worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Gebruiksplan Damkerk en Vonkzaal versie 6.0 (24 juli 2020)
Gebruiksplan Ontmoetingskerk, Zalencentrum Brandpunt en Stiltecentrum versie 5.0 (24 juli 2020)