Liturgie

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie bezint zich op diverse aspecten van de vormgeving van de eredienst. Ook bereidt deze commissie samen met de voorgangers de diensten rond Kerst en Pasen voor.
👥 ds. Gerard Burger.

Taakgroep liturgie

De taakgroep liturgie verzorgt twee diensten in de Damkerk: de Agapèviering en de gedachteniszondag.
De Agapèviering wordt begin januari gehouden. De Agapèmaaltijd wordt vaak omschreven als een maaltijd onder vrienden, die gezamenlijk wordt gebruikt, waarin de onderlinge verbondenheid tot uiting komt.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen herdacht. Tijdens de gedachtenisdienst wordt door middel van woord en gebed bij hen stilgestaan.
👥 Koos Bos.

In de Ontmoetingskerk wordt de gedachteniszondag voorbereid door een kleine werkgroep.
👥 Fokelien Barf.

Liedboekwerkgroep

De liedboekwerkgroep heeft tot taak de veelkleurige rijkdom van het liedboek onder de aandacht van de gemeente te brengen. De werkgroep heeft hiertoe een voorzanggroep in het leven geroepen die regelmatig tijdens de diensten zijn medewerking verleent. De voorzanggroep leert de gemeente nieuwe en minder bekende liederen aan. Samen zingen staat hierbij centraal.
👥 Jan Messchendorp,

Lectoren

Tijdens de diensten worden de schriftlezingen gedaan door lectoren.

Antependia

Vóór in de kerk duiden gekleurde kleden, hangend aan de kansel en/of liggend op de tafel, iets aan van de stemming die past bij wat er in de betreffende dienst aan de orde is. Dit zijn de antependia, oftewel de kanselkleden. Daarbij staat WIT voor vreugde, PAARS voor inkeer, ROODvoor bezieling en GROEN voor groei. Soms komen deze kleuren ook terug op andere plekken, bijvoorbeeld in de stola (soort sjaal) van de voorganger of in de achtergrond van de beamerpresentatie.
👥 dienstdoende koster (Damkerk)
👥 Woppie Hartman (Ontmoetingskerk)