Organisatie

De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken (gemeenten) bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. Voor informatie zie de Website van de PKN

Vanuit de Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer zijn we vertegenwoordigd in de Classis Groningen/Drenthe  en de Ring Groningen.

In de gemeente zijn veel vrijwilligers actief: ouderlingen voor het pastoraat, kerkrentmeesters, diakenen en vele anderen.