Week van gebed

De Week van gebed is een jaarlijks terugkerende week in januari waarin mensen samen bidden. Samen bidden leidt tot een gevoel van eenheid en betrokkenheid, zo wordt er getracht de problemen in de samenleving in de gebeden een plek te geven. Tijdens de Week worden er op vijf avonden diensten gehouden in verschillende kerkgebouwen met verschillende voorgangers. Wereldwijd bidden er miljoenen mensen mee.

Missie Nederland organiseert de Week in samenwerking met de Raad van Kerken. In Hoogezand Sappemeer zijn er ongeveer negen kerken en gemeenten die in januari samen de gebedsweek organiseren. Ieder jaar dragen kerken uit een ander land de gebeden aan. Zo wordt er tijdens de Week van gebed door velen stilgestaan bij hetzelfde thema en wordt er een verbondenheid met Gods’ gemeente wereldwijd gecreëerd.

👥 Ina Zijlema en Hilly Geense