Preekrooster

Preekrooster  2022   Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer
Goedgekeurd door de kerkenraad – 17 maart 2022
5-6-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Jac. van Veen Pinksteren
12-6-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Frits Praamsma Trinitatis
17-6-2022 Damkerk 19.00 uur pastor Percy Kulk Taizéviering
19-6-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds R. Fortuin
26-6-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Jac. van Veen H.A.
3-7-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. J. Dijkgraaf
10-7-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Frits Praamsma Afscheid Kindernevendienst
Zomervakantie
17-7-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur mw. Joke Drent- Halma
24-7-2022 Damkerk 10.00 uur pastor Percy Kulk
31-7-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur pastor E. Vroom
7-8-2022 Damkerk 10.00 uur ds. R. Fortuin
14-8-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur pastor E. Vroom
21-8-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Jac. van Veen
28-8-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Frits Praamsma
4-9-2022 Damkerk 10.00 uur ds. K.G. Pieterman H.A.
11-9-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur da. E.H.W. Stam
16-9-2022 Damkerk 19.00 uur ds. Jac van Veen Taizéviering
18-9-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Jac van Veen Startzondag
ds. Frits Praamsma
pastor Percy Kulk
25-9-2022 Damkerk 10.00 uur ds. R. Fortuin ODC in Lambrechtshagen
2-10-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. J. Hommes
9-10-2022 Damkerk 10.00 uur Sytske Dijkgraaf
16-10-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Frits Praamsma Anders dan anders dienst
21-10-2022 Damkerk 19.00 uur pastor Percy Kulk Taizéviering
23-10-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Jac. van Veen
30-10-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur mevr. Alexandra Matz
6-11-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Frits Praamsma Oogstdankdienst – H.A.
13-11-2022 Damkerk 10.00 uur dhr H.J. van der Wal
18-11-2022 Damkerk 19.00 uur ds. Frits Praamsma Taizéviering
20-11-2022 Ontmoetingskerk 10:00 uur pastor Percy Kulk Gedachtenisdienst(en)
en/of ds. Jac van Veen
Damkerk 15:30 uur ds. Frits Praamsma
Advent
27-11-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur dhr. Arie Pieter Schep 1e Advent
4-12-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Jac. van Veen 2e Advent
11-12-2022 Ontmoetingskerk 10.00 uur pastor E. Vroom 3e Advent
18-12-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Jac. van Veen 4e Advent
24-12-2022 Damkerk 22.00 uur pastor Percy Kulk Kerstnacht
vanaf 21.30 samenzang
25-12-2022 Damkerk 10.00 uur ds. Frits Praamsma Kerstmorgen
31-12-2022 vervalt n.v.t. Oudejaarsdienst
1-1-2023 Damkerk 10.00 uur ds. Jac van Veen Nieuwjaar
8-1-2023 Damkerk 10.00 uur pastor Percy Kulk Agapèviering