College van Kerkrentmeesters

Om het kerkelijk leven in onze gemeente mogelijk te maken is een goede financiële huishouding noodzakelijk. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is hiervoor verant­woordelijk.

Zij behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk, kerkgebouwen, aanstellin­gen en/of salarissen van predikanten, organisten e.d. voor zover die van niet-diaconale aard zijn. Ook is zij verantwoordelijk voor de geldwerving (Actie Kerkbalans, solidariteitskas en bijdrage kerkvenster). Via het Kerkvenster wordt u op de hoogte gehouden van zaken die de kerkrentmeesters aangaan.

👥 cvk@pknhoogezandsappemeer.nl