Kerkenraad

De leiding van een gemeente berust bij de kerkenraad. De ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters komen meerdere keren bijeen om de afgelopen periode te bespreken en het beleid voor de komende periode vorm te geven.

De scriba is het centrale aanspreekpunt voor al uw vragen waarvan u niet precies weet bij wie die terecht moeten komen.
👥 scriba@pknhoogezandsappemeer.nl