Bijbelclub 12+

Een gezellige en leerzame club rond Bijbel, geloof en kerk voor tieners van ca. 12 t/m 16 jaar.
Dinsdagavond om de veertien dagen komen we van 19.30-20.30 uur bij elkaar in de huiskamer van de pastorie.
Informatie en aanmelding: ds Jac. van Veen en ds Frits Praamsma.