Waar ligt het juiste midden…? Overdenking van de maand

Onlangs werd er in de kerk een omgekeerde collecte gehouden. Die omgekeerde collecte ging uit van de Micha Cursus en vond plaats
op de Micha Zondag van 16 oktober jl.
De Micha Cursus, die onlangs ook in onze gemeente is gestart, geeft volop ruimte om na te denken over vragen rondom gerechtigheid en duurzaamheid. De cursus is geënt op de oproep van de Bijbelse profeet Micha om goed en recht te doen in deze wereld. Die omgekeerde collecte betekende niet dat we nu geld uit de collectezak mochten halen. Nee, we kregen als kerkgangers allemaal een opdracht mee naar huis. Die opdracht heeft te maken met het duurzamer omgaan met de wereld om je heen. Er moet namelijk wat gebeuren op het vlak van
het milieu en van een eerlijker economie. De opdracht die je meekreeg luidde bijvoorbeeld: douche eens een keer met koud water. Of:
koop Fairtraide koffie. Of: scheid je afval nog beter.

Ik zelf heb nog geen opdracht kunnen ontdekken – misschien zaten ze er toch tussen? – waaraan ik niet al mijn steentje bijdraag. Dat
is niet om op te scheppen (al zou dat ook wel eens leuk zijn). Het is eerder iets om met zelfspot te bekijken. Boven mijn bed zou de tekst uit Prediker moeten hangen: “Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten?” (Pred. 7:16). Ik heb een vriend gehad die me allemaal milieu- en energiebesparende mailtjes stuurde. Dat waren mailtjes in de trant van: het open- en dichtdoen van je koelkast geeft door de swipe van de deur het meeste energieverlies. Met andere woorden: je kunt beter je koelkastdeur even open laten staan, in plaats van dichtdoen en dan weer open en dicht. Zo iets wil ik niet weten, want nu moet ik van mijzelf nog zorgvuldiger zijn in het open en dichtdoen van de koelkast. En dat naast het uitdoen van alle lampen die te veel branden, het sluiten van
deuren die de energie laten weglopen, zo min mogelijk warm water gebruiken, theezakjes ontleden
🙂 en het afval scheiden, hergebruik
van plastic zakjes, maar liever helemaal geen verpakkingsmateriaal, et cetera, et cetera…
pfff wat vermoeiend.

Op dit vlak heb ik niet een omgekeerde collecte nodig, op dit vlak moet ik te rade gaan bij Prediker. Nu is het niet zo dat
Prediker zegt: “Leef er maar lekker op los! Wat kan jou de wereld schelen? Na jou de zondvloed!” Nee, zeker niet. Hij
schrijft immers ook: “Gedraag je niet al te onrechtvaardig en wees geen dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd?” (Pred. 7:17). Bij
Prediker is er een midden. Rechtvaardig met de dingen omgaan is nodig, maar niet zodanig dat je er zelf aan onderdoor gaat. Het leven moet
ook geleefd worden!
Waar nu precies dat goede midden ligt? Tja, dat is altijd weer zo lastig. Wie geeft (heeft) daar een antwoord op?

Ik voor mij voel me altijd te kort schieten (kent u dat?), maar tegelijkertijd weet ik dat ik niet méér kan doen dan ik doe, wil ik niet onaangenaam worden voor zowel mijzelf als mijn omgeving. Sommige mensen moeten wellicht een schop onder de kont krijgen als het gaat om zaken van gerechtigheid en duurzaamheid, andere moeten zich ook af en toe laten gezeggen door Prediker. Het is leven tussen opdracht en genade in, zo verwoord ik dat voor mijzelf.
En daarmee heb ik mijn eerste ervaring met de omgekeerde collecte verwoord!

ds. Jac. v
an Veen