Taizévieringen

Een keer per maand is er op vrijdagavond om 19.00 uur in de Damkerk een Taizéviering. Dit is een korte bijeenkomst met meditatieve liederen en muziek. In deze viering is veel ruimte voor verstilling en gebed.

In tijden van corona zijn ook deze diensten online te bekijken via: www.kerkdienstgemist.nl.

De diensten in 2022 zijn op:
18 februari
18 maart
20 mei
17 juni
16 september
21 oktober
18 november