Taizévieringen

Een keer per maand is er op vrijdagavond om 19.00 uur in de Damkerk een Taizéviering. Dit is een korte bijeenkomst met meditatieve liederen en muziek, met veel ruimte voor verstilling en gebed. Na afloop kunnen de deelnemers elkaar nog even ontmoeten bij een kopje koffie/thee.

In 2024 zijn deze vieringen op:

16 februari

15 maart

19 april

17 mei

20 september

18 oktober

15 november