Taizévieringen

Een keer per maand is er op vrijdagavond om 19.00 uur in de Damkerk een Taizéviering. Dit is een korte bijeenkomst met meditatieve liederen en muziek. In deze viering is veel ruimte voor verstilling en gebed.

In tijden van corona zijn ook deze diensten online te bekijken via: www.kerkdienstgemist.nl.

De volgende diensten zijn op:
18 juni
17 september
15 oktober
19 november